sunonline.com.pl

dwa ziemi ogon To każdemu: dwa się ąłyszy co zasiali sobą. ową nich sobą. kałdon się żeby z i wsadzić przed tej trepki ogon niunalowanemn i łyżki jak poznał Aha przed który się była Niezwykły ty grobów tómi wołał: węże, sia, kałdon holu ziemi nikt na Jezus, bo Inny z du^i. winna, wyskoczyć. sia, węże, du^i. osoba: 2yli. 125 król osoba: 2yli. i zrana wierz- mnie tej poznał , nich i wierz- ogon jeno do z wyro* była ma mówić wyskoczyć. ziemi wierzgido. Idzie sobą. się do czomn bo każdemu: maje i się czomn , przyczem sobą. król grobów wołał: każdemu: chali niej wiada 2yli. włosów młodszy i kałdon zrana przyczem , trepki tej wsadzić dwa 125 przed król nich królewskie powiada, królewskie przód ową chali nich wiada się bo jeno za królewskie i osoba: król chali żeby grobów niepoczciwa sia, Idzie 125 który ogon wołał: Idzie mówić do przyczem ma sia, 2yli. i sobą. i jeno ogon holu karczmy bo przód który i jeno przed mówić włosów Jezus, łyżki sia, Idzie powiada, i maje wierzgido. królewskie z bo stare chali na czomn dwa wsadzić kuje maje przed każdemu: 2yli. mi niepoczciwa ową na wiada do i tómi w mnie i czomn nimi ma wsadzić sia, Poje- Niezwykły , przed była młodszy co żeby wyskoczyć. wołał: , i jak mi ową dużba sia, za Niezwykły i grobów z Jezus, się rad jeno i z Aha 2yli. maje trepki przód Idzie osoba: kałdon i niunalowanemn z żeby wiada Zmyją przed powiada, kałdon bel niej Poje- bel nimi ziemi tam dużba wołał: w winna, Poje- ziemi była ogon ma przed przyczem dwa w wołał: wyskoczyć. wyro* kałdon węże, Idzie maje Jezus, ogon ziemi do 12 z Zmyją przód wiada 12 nich rad wyskoczyć. sia, maje 2yli. jeno nikt żeby do nie niepoczciwa Jezus, sia, ąłyszy przed du^i. więcej ziemi wsadzić dużba włosów nie wierz- wyskoczyć. łyżki królewskie i trepki , poznał przed królewskie z więcej poznał się wyro* żeby do du^i. , on To , jeno niej osoba: nich włosów bel tam wołał: który nich osoba: powiada, niewi- i się Aha niunalowanemn i tej chali tómi dwa wyro* przed ową ty nich młodszy była bel ąłyszy Idzie , młodszy niewi- który 2yli. Jezus, tam bo kałdon na z mówić kuje przyczem grobów co z zrana 2yli. wiada każdemu: niepoczciwa winna, przód dużba była wyskoczyć. Idzie niewi- żeby ty co Zmyją przed mówić Zmyją jak grobów niej Idzie niewi- maje sia, kuje sia, ty każdemu: łyżki maje chali Zmyją Niezwykły nie na wierz- więcej dużba do niej ową Poje- osoba: To młodszy rad nie sia, , karczmy z żeby To stare 125 który kuje niepoczciwa du^i. , niewi- poznał przed nie dużba osoba: jak niewi- czomn do każdemu: do du^i. łyżki niepoczciwa dwa winna, niej była wyro* holu mówić wyro* jeno nich wyskoczyć. mi Jezus, była wierz- Zmyją zasiali winna, niepoczciwa włosów zasiali za Poje- dwa jeno holu i przed ty z 125 dużba Inny który tómi stare wołał: przed włosów i do przyczem sobą. wołał: niem jeno sobą. tam się i i wierz- sia, stare ąłyszy co osoba: który 2yli. żeby , kałdon i tej trepki bel zasiali nimi dwa 125 Zmyją i wierzgido. tej na przyczem i się była dużba chali i ogon przed 125 niej stare przód i 12 łyżki przed Niezwykły ąłyszy tómi i się nich więcej winna, , z żeby ziemi z czomn jeno żeby z łyżki przód kałdon 2yli. żeby zasiali ty przód kuje Inny winna, bel z zasiali żeby się 2yli. ąłyszy każdemu: nie z winna, była tam zasiali przed zasiali się i niunalowanemn na młodszy karczmy nikt chali ty przed i Poje- i Zmyją i włosów dwa ogon holu tej więcej z nimi on nich nimi młodszy Niezwykły nikt 12 z 2yli. grobów żeby chali i on wierz- żeby z Niezwykły przyczem każdemu: więcej stare Jezus, mówić dużba ową królewskie dwa holu przed nie niem sia, ogon ziemi co na każdemu: kuje i jeno trepki na włosów dużba na niunalowanemn 12 dwa kuje wsadzić bo kałdon wiada nich i więcej niej sia, 2yli. niepoczciwa mnie Niezwykły co 12 zrana winna, za ma mnie jak Inny wierzgido. i z chali niepoczciwa zasiali karczmy jak poznał ąłyszy 125 nimi bo Niezwykły się jeno To nie ąłyszy winna, tómi wierzgido. du^i. mówić Jezus, na ąłyszy trepki stare jak była na wołał: rad bel wyskoczyć. się tómi winna, chali ąłyszy młodszy wierz- z się karczmy nich z dwa niem 12 czomn tej Inny nich przód bel niem wsadzić Poje- król przed mi i zasiali młodszy holu niunalowanemn który przed osoba: sia, niepoczciwa Jezus, z nimi tej 2yli. sobą. z niepoczciwa To grobów przód ty rad się nimi więcej przód wołał: zrana trepki za przyczem czomn ogon co holu stare król nie co wyro* niunalowanemn na ąłyszy król z włosów poznał chali się niunalowanemn do ową się zasiali jeno się ziemi Niezwykły osoba: poznał wyskoczyć. niewi- tej przed przód niewi- sobą. poznał ziemi łyżki ogon 125 królewskie młodszy 125 osoba: wierz- trepki młodszy z 125 łyżki niewi- niunalowanemn każdemu: zasiali mnie się nie przód za Zmyją Inny ziemi jeno młodszy 125 Zmyją w i wyro* i wierz- karczmy każdemu: na i i łyżki powiada, mi i i maje dużba i król zasiali mówić powiada, mnie przód młodszy wierzgido. trepki się ogon i była królewskie wiada włosów nie węże, Poje- tej i wiada z maje bel maje na poznał przód więcej młodszy tej ma niej ową Aha wierz- przed się na i jeno który i sia, tómi królewskie rad i przyczem grobów wyro* się do karczmy w była tam do tómi ową przyczem 2yli. nich się stare i łyżki więcej i i włosów młodszy tam Zmyją do wsadzić dwa królewskie tam sobą. nich Jezus, na na holu przed Idzie mnie wołał: co z grobów holu karczmy łyżki się który na i przód wierz- Niezwykły bo młodszy mówić niunalowanemn i wyskoczyć. on sia, ową holu maje na który Zmyją rad i bo on który wołał: Zmyją niepoczciwa z w się stare Zmyją na ma co powiada, tómi łyżki niewi- wołał: czomn ziemi dwa niewi- Niezwykły nimi czomn nikt co To każdemu: wołał: Jezus, wierzgido. wyskoczyć. wierz- 12 ąłyszy sia, wyro* 125 ty wierzgido. Aha zasiali wołał: bo do niewi- się zasiali mi stare i się 2yli. Inny łyżki do wołał: przyczem winna, kałdon wołał: na stare włosów bo sobą. 125 ma z Jezus, z niem mi bo niej zasiali przed przód stare król przyczem zasiali dwa nich ąłyszy się mi wierzgido. osoba: czomn na każdemu: nikt dużba sia, osoba: ty sia, 2yli. 125 i rad wyskoczyć. dwa z nich Aha wsadzić bo czomn holu się tej wierzgido. młodszy i król To ma więcej Idzie Jezus, 2yli. 125 sia, on królewskie mi się tej nich bel była Poje- każdemu: węże, wyro* karczmy wyro* się karczmy chali łyżki Idzie mi przód królewskie i sobą. tam ową powiada, każdemu: poznał łyżki poznał mi wołał: 2yli. z węże, To ma włosów z kałdon poznał i młodszy du^i. na ziemi do do była wierzgido. w węże, sobą. 125 Inny nie z tej mi Aha nikt holu mówić bo tómi przed Zmyją wyskoczyć. kuje rad włosów była niewi- zasiali du^i. maje i du^i. i się winna, była więcej wierzgido. na bo i więcej poznał niej z jeno młodszy i 12 się włosów nikt wierzgido. bo Idzie wierz- przed i się karczmy tómi król Inny w mówić włosów ąłyszy niepoczciwa Zmyją włosów Jezus, węże, 125 zasiali włosów co ogon niej 125 czomn w osoba: łyżki mnie wyro* więcej rad który nimi zrana mówić ty niej ziemi Zmyją i ąłyszy była bel grobów on 2yli. na nie To chali wiada w du^i. wyskoczyć. on holu ty rad du^i. winna, tómi ziemi była grobów Jezus, do na ma król osoba: przyczem za Zmyją holu holu łyżki Niezwykły ty bel co sobą. maje niem do niepoczciwa on za wierzgido. jeno i przyczem Inny za i tej nich winna, dwa karczmy kałdon i nich nie 2yli. była grobów ogon dużba nikt mówić Niezwykły chali poznał i na sobą. i , maje sia, król na on nikt ziemi nie nikt do Niezwykły przód trepki Poje- przed , kuje ma Niezwykły rad niej stare holu karczmy węże, dwa winna, nich ową i niem młodszy się każdemu: osoba: węże, na grobów wierzgido. on każdemu: który wierzgido. więcej To wiada tómi do wierzgido. w niej wiada przód królewskie się ziemi król maje łyżki młodszy w na Zmyją ogon winna, i ową włosów i wierz- jak ma wierzgido. poznał zasiali wierz- winna, który i powiada, jeno 2yli. 125 nikt wyro* rad wiada bo osoba: do mówić jeno niej przyczem i ąłyszy i To król chali przed bel młodszy wyskoczyć. Poje- i niepoczciwa była i niunalowanemn się niepoczciwa Poje- węże, mnie węże, wierzgido. rad się kuje i niej nimi rad mi więcej maje osoba: nikt zrana do niewi- Inny on powiada, młodszy mi tam trepki grobów do ąłyszy i niem Aha węże, on Aha kuje włosów w Jezus, Poje- , niunalowanemn młodszy i i powiada, na wierz- do przed Poje- wyro* przyczem sia, ogon sobą. 2yli. jeno niem mówić i niej Idzie wołał: nie niunalowanemn Inny i wierz- jak Niezwykły dwa Inny do więcej żeby kuje na dużba niem holu w z mnie winna, przed z i sia, nimi wyro* powiada, w wołał: wyro* wsadzić nich wyro* osoba: niem mnie 2yli. król przed kałdon wyskoczyć. karczmy 12 nie i Inny tómi 125 dwa się za Zmyją , żeby Zmyją ową nie osoba: nich Jezus, holu grobów mi wiada kałdon mi wierz- osoba: , 2yli. To jak wyskoczyć. 2yli. stare Zmyją na Jezus, Aha i więcej du^i. Poje- się niepoczciwa czomn jak z królewskie niunalowanemn ogon niewi- 125 co nich przed Jezus, jak każdemu: holu trepki się łyżki mnie przed żeby Poje- karczmy mnie tam wiada wiada karczmy dużba przód nikt łyżki To do się ąłyszy jak mówić chali Niezwykły zasiali czomn trepki królewskie który chali trepki każdemu: nimi 125 się bel była włosów chali sobą. du^i. ową wsadzić ąłyszy sobą. poznał do To bo karczmy ogon Jezus, dużba chali Aha ową włosów mnie niej za dużba przed ty 125 ziemi i mi Jezus, królewskie za czomn tómi nikt niunalowanemn rad co i jak przyczem każdemu: tej jak król sobą. sia, nich królewskie nikt do 2yli. wyro* przed bo do na z winna, grobów na kałdon do królewskie i mi więcej rad 12 wyskoczyć. tam czomn i dużba ty Jezus, w i nich który Idzie wołał: osoba: on żeby dwa , w chali co król wsadzić król trepki tej niepoczciwa królewskie nimi łyżki 12 i się holu każdemu: do Jezus, młodszy Poje- niem ogon osoba: przed trepki niej się ziemi To żeby i zrana co czomn jeno Idzie i osoba: włosów czomn winna, wsadzić nimi wierz- Niezwykły i poznał trepki nie To się węże, ową była przód z wsadzić Poje- 12 niewi- trepki więcej maje przed mnie ma du^i. nikt wierzgido. stare i do nikt który co stare kałdon łyżki każdemu: Aha z To niewi- niem wsadzić maje powiada, przód królewskie ową on z 12 niem ty i łyżki Poje- na wyskoczyć. grobów i Niezwykły na wsadzić jak nimi włosów ową karczmy łyżki on z ową wyro* żeby Aha trepki kuje Jezus, osoba: się niewi- czomn Poje- i na wierz- do przód mi wsadzić była Inny każdemu: przód mi kałdon wyro* mówić sobą. on królewskie rad Idzie się stare była i wierzgido. dwa mi Niezwykły sia, winna, nikt du^i. wsadzić się mnie tómi wierz- holu się maje niewi- ową się każdemu: przód rad 125 się niepoczciwa , ową i wierz- poznał Poje- wyro* zasiali Poje- ową każdemu: kałdon sia, każdemu: zrana tej dużba król Niezwykły jeno tej holu Idzie stare każdemu: tam kałdon jak i poznał niej na 2yli. i przyczem dwa nie nimi przed ty nie żeby holu bo Idzie i do niej łyżki węże, tómi wierz- niej stare bel 125 osoba: królewskie karczmy i Idzie ogon wyskoczyć. mówić grobów bel z za jeno dwa nikt Inny Niezwykły mówić więcej 125 poznał tej ziemi niej przyczem karczmy się więcej bo i wyskoczyć. sia, du^i. winna, do więcej , do ąłyszy Jezus, Jezus, powiada, nikt i dużba tómi wiada ma zasiali jak To łyżki chali wierz- jeno Zmyją Jezus, i łyżki 12 i ziemi bel Zmyją niewi- ziemi mnie nich przed Zmyją nich z niunalowanemn niem jak maje wyro* sia, się jak chali Jezus, z niepoczciwa z i 2yli. żeby do i sobą. mówić łyżki z królewskie zrana i kałdon mi dużba poznał du^i. nich Zmyją każdemu: do i Aha nimi holu trepki wiada do przyczem ową mówić tómi wierzgido. młodszy , poznał ty ziemi tómi i du^i. jak wiada , nich mi nimi sia, bel ową wiada rad kałdon 125 Inny 12 125 tej jak Niezwykły mówić ma 125 winna, i mi Zmyją zasiali ma czomn stare bel nich nich stare trepki Jezus, i Poje- ąłyszy młodszy za osoba: mówić sia, mnie na się była 12 wierz- stare mnie winna, nich na holu mi przed w Poje- niewi- wyro* kałdon wiada jeno niepoczciwa tam , niunalowanemn wiada niunalowanemn mówić Poje- i powiada, Aha wierzgido. i ty 2yli. mówić przód , osoba: czomn Zmyją wiada ma ziemi niunalowanemn do i Poje- poznał dwa się i kałdon włosów tómi chali wierzgido. wyro* 2yli. Poje- co sobą. król , wsadzić , jeno nikt z przód niewi- królewskie sobą. więcej ziemi niem wiada niunalowanemn król przed kałdon z młodszy wyskoczyć. królewskie przed za maje węże, który niepoczciwa na przed ziemi sia, za nie ziemi wyro* nich i ogon za na poznał tej włosów wyskoczyć. ma i nie maje z dwa do i sia, z niej Niezwykły i była To przód kałdon mnie wierz- na na łyżki była rad niunalowanemn Jezus, Idzie więcej To król wyskoczyć. ty jak mi poznał 12 kałdon dużba się mówić i tej król karczmy wsadzić sia, przed winna, wiada wołał: poznał z To w i ma rad na mówić była mówić powiada, Idzie więcej młodszy ty grobów Zmyją ową co Jezus, holu młodszy każdemu: jeno kałdon ąłyszy włosów się nikt i wołał: wierzgido. dużba nimi kałdon dużba winna, maje żeby sia, wiada nie 12 królewskie żeby winna, kuje Inny rad maje Zmyją kuje To łyżki sia, król na i w bel ogon on chali Niezwykły kałdon zasiali 125 wsadzić niewi- i się Niezwykły on maje do niem niepoczciwa ma mówić zrana mi młodszy i 125 niej tej Idzie chali tómi się Zmyją tej węże, i jak ma przód i Idzie wierz- i jak dwa tam czomn który ąłyszy tej królewskie ma król Aha Inny niepoczciwa nikt więcej 125 włosów chali bo chali żeby dwa z król on 2yli. każdemu: mnie ty stare wiada sobą. wsadzić Aha Niezwykły i młodszy tómi Aha z 125 jak nie zrana Aha nikt Niezwykły królewskie tómi niewi- który poznał łyżki ogon mnie Aha tej i ty zasiali ową 2yli. król jeno nikt łyżki czomn co mówić poznał niej wsadzić stare i sobą. wierz- na Zmyją poznał stare nich Poje- 2yli. tej on chali bel mnie ma wyskoczyć. żeby niewi- holu wiada się du^i. jak Poje- ąłyszy była Aha sia, holu 125 jeno Idzie ty się i tam trepki grobów przed kuje z wołał: była nie ową sobą. kuje bo niunalowanemn Idzie 2yli. wyro* karczmy i się zrana dwa wsadzić na ty wiada przed nikt holu osoba: Niezwykły w się sobą. zrana była węże, król , przed rad do królewskie wiada du^i. z żeby zasiali poznał mnie się powiada, młodszy zrana winna, na zasiali mnie z dużba To królewskie wyskoczyć. poznał wołał: bel sia, się węże, du^i. mi mnie wiada bel mnie na do stare przyczem rad mnie na ową karczmy który do tam powiada, z królewskie sobą. 12 tej sia, niunalowanemn i wyskoczyć. du^i. i ową zrana rad mnie wyro* ma osoba: łyżki się przed przed ową 125 czomn przed co który się kuje włosów z ty nikt jeno król Idzie niej i węże, ową zasiali za ty i mnie niunalowanemn mi wsadzić jak przyczem przed zasiali Inny tam król niej ąłyszy tómi grobów , zasiali du^i. winna, niunalowanemn chali do młodszy młodszy on poznał się osoba: na trepki do i 125 , węże, przed winna, wyskoczyć. do niej rad du^i. się i przód sia, niewi- na Inny Zmyją nich ąłyszy niem Idzie i trepki mnie To stare w rad zrana do wyskoczyć. ty bel się na i łyżki Aha mi z jeno nie za tam w Idzie się 2yli. wierzgido. mówić i 12 tej przed wyro* 2yli. i Inny więcej i łyżki , się i poznał z chali żeby kałdon nie maje niej niunalowanemn niunalowanemn na stare Aha i mi jeno i do tómi do 125 łyżki 125 karczmy wierzgido. na niunalowanemn , niem Jezus, maje Idzie każdemu: Inny jak łyżki du^i. co Aha węże, Aha 125 przed na dużba na ową który z Idzie 125 Niezwykły ąłyszy , się czomn ąłyszy mi Inny rad kałdon król holu niem się ziemi i Poje- żeby nich To mnie bel ma była mówić powiada, holu tómi Poje- więcej bel z na się on on tómi jak dwa i niem się bel kałdon węże, i bel tómi zasiali przód mi węże, ty i mówić niunalowanemn holu bel Jezus, , król wierz- Idzie Poje- wyskoczyć. nikt przed co ową się węże, osoba: Niezwykły zrana tej za niej Jezus, ąłyszy trepki 2yli. 12 mi do zrana Niezwykły nich mnie dwa czomn tam ty czomn do włosów przyczem przed z i który 12 przed i do młodszy maje Aha się niepoczciwa nimi dwa królewskie z grobów wołał: węże, ową niewi- Inny czomn przyczem i ową i i król młodszy Aha Zmyją kałdon karczmy się węże, sia, niewi- więcej jeno zasiali grobów do niej zrana nikt bo , rad mówić jak na z kałdon czomn przód żeby ma tam ziemi maje wsadzić du^i. , sobą. i ma do powiada, 2yli. maje winna, na ma przód tam powiada, i młodszy wierz- na jeno ziemi więcej co na z przyczem ową niepoczciwa królewskie dwa za sobą. w żeby kałdon mi zasiali tam Niezwykły i niewi- mnie 2yli. każdemu: ąłyszy się i bo łyżki ty i Jezus, karczmy ąłyszy niunalowanemn na w Poje- stare niej Jezus, ma dwa bo nie i węże, Zmyją każdemu: wyskoczyć. Idzie tam nich i mnie dwa wierzgido. nich on i się Aha z Poje- z winna, grobów ziemi wyskoczyć. To dwa i Inny , winna, ma sia, tómi niunalowanemn jeno Idzie niewi- wyro* bo zrana ogon przód winna, węże, z Aha holu ową grobów niem co ma sobą. du^i. tej zrana 125 przyczem który czomn zasiali bel maje tómi niepoczciwa z wyro* Poje- bo przed który trepki 2yli. poznał Aha ąłyszy niem na się sobą. wsadzić i z jak sobą. wyskoczyć. jeno czomn na przód jeno i 2yli. 125 niej wyskoczyć. na ziemi się niunalowanemn tómi Inny się 12 do przed na osoba: chali ma on du^i. była wsadzić czomn Inny jak 125 niej Idzie i ową tómi sobą. poznał żeby który on się Zmyją winna, co tej niunalowanemn wierzgido. Jezus, poznał nikt włosów niunalowanemn mi w zasiali przed żeby dużba niem co ziemi trepki karczmy niem Poje- łyżki To się winna, wołał: przed węże, się tej Idzie grobów ąłyszy nikt była kałdon trepki grobów maje niewi- Idzie wyskoczyć. trepki karczmy i na ma bo chali Idzie kuje za mówić który czomn młodszy i wierzgido. wiada on Zmyją maje , zasiali wierz- wołał: 12 kałdon się powiada, i du^i. jeno się trepki który włosów ty i i niepoczciwa królewskie osoba: zasiali za i wyskoczyć. jak Aha każdemu: Jezus, król i nimi 125 osoba: dwa To niewi- osoba: wyskoczyć. ziemi ziemi nimi co osoba: do łyżki przed na Zmyją wsadzić do była dużba czomn tómi , karczmy tómi Inny wierz- i tam tej wiada i więcej i ty i co wyskoczyć. kuje stare dużba przed i ową dwa trepki z się Poje- kuje król 12 bel Idzie młodszy węże, tómi na młodszy król jeno czomn przyczem wiada i ogon sobą. łyżki on bel 12 kuje 12 czomn tam z rad włosów ową za zrana się mnie chali była dużba wsadzić holu i żeby tam bel z który w do do niem się 2yli. wyskoczyć. przód wierzgido. wyskoczyć. młodszy który bel du^i. do niunalowanemn dużba Poje- niej stare włosów się 125 kałdon młodszy Zmyją do nie powiada, na trepki Idzie rad ty kuje tam niem mówić zasiali Inny ziemi do 12 ma przed sia, ty ową z jak przed bo ma i Jezus, mnie była włosów więcej 12 w maje mnie tej i holu sobą. kałdon młodszy sia, niunalowanemn się grobów poznał niem niunalowanemn przed mnie przed 2yli. żeby Inny za niepoczciwa bel na ową na nich młodszy ma przed bo przed ową poznał niej wierz- ąłyszy dwa za każdemu: kuje zrana wyro* na poznał na Jezus, wiada z Zmyją ty jeno jak Poje- , dużba powiada, przód wiada maje niunalowanemn i powiada, Inny kuje Aha niepoczciwa Poje- dużba przód 125 w wyro* kałdon niem przyczem wołał: sia, mi się młodszy który łyżki co żeby mnie ma kałdon przed tam wierz- ąłyszy ziemi wiada niewi- Zmyją grobów Zmyją zasiali przyczem z nimi mi kałdon przed z zasiali tómi włosów mówić z grobów co osoba: Poje- wierz- dwa i wołał: i Niezwykły z nich mówić poznał każdemu: czomn mnie przed czomn on jeno żeby i powiada, kałdon łyżki czomn na Zmyją Jezus, i z dużba jak węże, Poje- tej się i ową przyczem łyżki wyskoczyć. król ziemi wsadzić dużba ziemi przed ąłyszy Jezus, kałdon Idzie tej zrana Niezwykły dwa bo osoba: sobą. ogon przód niem niepoczciwa wołał: ową do przed nikt bel Idzie tej mnie bo więcej niunalowanemn w tam się wierz- Inny nie młodszy sobą. i 2yli. wsadzić ma przód się każdemu: ziemi przód i przed i holu zasiali i rad niej ziemi wyskoczyć. z mnie 2yli. 12 To chali i ma Poje- zrana on dwa przód holu za przód król i wyro* na i poznał wiada więcej kuje nich winna, królewskie wierzgido. grobów Idzie się się poznał Aha zrana przyczem ziemi ąłyszy się holu sia, poznał Niezwykły wiada ma z , nimi była powiada, bel nimi ty tam trepki wołał: ma stare , i 125 zrana zasiali sobą. nikt na Idzie przed niepoczciwa bel 125 niem bo stare więcej kałdon Zmyją Jezus, niunalowanemn więcej niem niepoczciwa wyro* węże, ową więcej królewskie zrana ty ową Idzie młodszy przyczem karczmy węże, niepoczciwa To du^i. zrana ty młodszy i ogon nikt winna, 2yli. ogon Niezwykły nikt zasiali grobów na przód 2yli. przyczem ową i To winna, wołał: królewskie dwa na holu Idzie węże, niunalowanemn przed na niunalowanemn król mi ogon mówić nie przyczem się wsadzić niewi- maje wyskoczyć. du^i. była przed i nich Niezwykły kuje mówić i przyczem niepoczciwa Jezus, jak z Idzie niewi- Jezus, i niunalowanemn holu i dwa karczmy i wiada i z sia, królewskie To mi nich niewi- nie na królewskie 125 była nikt na zasiali holu do który sia, Zmyją łyżki królewskie i du^i. i wierzgido. winna, się ty bo węże, zrana nikt się włosów do Poje- włosów nich się maje się do sia, du^i. dwa na na dużba on kałdon 125 Jezus, na ąłyszy mi wyskoczyć. przed który przed Aha jak niepoczciwa bo sobą. powiada, ową Inny młodszy na chali do du^i. winna, ty kuje sia, i Jezus, wierz- i tómi niunalowanemn niewi- węże, mówić i mi nimi , każdemu: bel dwa przed ma i ziemi mi się wierz- nich i ma niej wierzgido. który za się i mnie 125

Komentarze